Znaleziono 7 artykułów

Brunon Zgraja

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Owoce cnoty według Klemensa z Aleksandrii Brunon Zgraja s. 37-54
Obraz moralny społeczeństwa chrześcijańskiego V wieku w świetle "De gubernatione Dei" Salwiana z Marsylii Brunon Zgraja s. 37-50
Chrystus boski logos : wzór i mistrz cnoty według Klemensa Aleksandryjskiego Brunon Zgraja s. 49-69
Ideał żony w homiliach św. Jana Chryzostoma Brunon Zgraja s. 153-165
Ideał chrześcijanina w świetle "Konstytucji apostolskich" Brunon Zgraja s. 191-214
Miłość nieprzyjaciół w świetle "Kazań do ludu" św. Cezarego z Arles Brunon Zgraja s. 263-275
Obraz moralny społeczeństwa chrześcijańskiego V wieku w świetle "De gubernatione Dei" Salwiana z Marsylii Brunon Zgraja s. 389-400