Znaleziono 3 artykuły

Joanna Zegzuła-Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postulat jasności w polemikach metafilozoficznych Kazimierza Twardowskiego Joanna Zegzuła-Nowak s. 51-73
Postawa homo ethicus jako ideał etyczny w koncepcji filozoficznej Henryka Elzenberga Joanna Zegzuła-Nowak s. 61-68
Kazimierz Twardowski jako wzór osobowy nauczyciela akademickiego Joanna Zegzuła-Nowak s. 181-191