Znaleziono 4 artykuły

Tadeusz Zakrzewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształt i oblicze piękna w sztuce książki Zygfryda Gardzielewskiego Tadeusz Zakrzewski s. 9-17
Dzieje chórów kościelnych miasta Podgórza przed jego włączeniem do Torunia (1918 1938) Tadeusz Zakrzewski s. 123-139
Fotograficzne pamiątki rodzeństwa Moraczewskich z pierwszej połowy XX wieku Tadeusz Zakrzewski s. 225-236
Dr Stanisław Konstantyn Wałęga (1909 -2006) tarnowsko-krakowski badacz i miłośnik historii Torunia Tadeusz Zakrzewski s. 227-245