Znaleziono 3 artykuły

Rafał Wojciechowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyrokowanie w postępowaniu arbitrażowym według nauki procesu rzymsko-kanonicznego XIII-XIV wieku Rafał Wojciechowski s. 53-66
Umowa komendy w średniowieczu Rafał Wojciechowski s. 57-74
Wybrane zagadnienia arbitrażu w doktrynie prawnej XII i XIII wieku Rafał Wojciechowski s. 319-325