Znaleziono 5 artykułów

Michał Gabriel Woźniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola państwa w procesie demonopolizacji Michał Gabriel Woźniak s. 23-37
Sprawiedliwe nierówności a aksjologia ładu instytucjonalnego Michał Gabriel Woźniak s. 189-197
Kapitał ludzki w rozwoju gospodarczym w perspektywie aksjologicznej Michał Gabriel Woźniak s. 189-197
"Gospodarka Polski 1990-2011. T.1: Transformacja", Michał Gabriel Woźniak, Warszawa 2012 : [recenzja] Jan Zalewa Michał Gabriel Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 205-207
Sprawiedliwe nierówności a aksjologia ładu instytucjonalnego Michał Gabriel Woźniak s. 233-248