Znaleziono 1 artykuł

Maria Wirtemberska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Niektóre zdarzenia, myśli i uczucia doznane za granicą", Maria Wirtemberska, Z rękopisów opracowała i wstępem poprzedziła A.Aleksandrowicz, T.2, Warszawa 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Maria Wirtemberska (aut. dzieła rec.) s. 239