Znaleziono 2 artykuły

Leszek Wieczorek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem uzależnień na przykładzie miasta średniej wielkości Leszek Wieczorek s. 43-57
Prawne aspekty polityki państwa wobec mniejszości narodowych (etnicznych) ze szczególnym uwzględnieniem polityki oświatowej Leszek Wieczorek s. 331-340