Znaleziono 5 artykułów

Aleksandra Wiśniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polak na czele wiedeńskiej Biblioteki Nadwornej Aleksandra Wiśniewska s. 27-46, 5
Dysertacje poświęcone tematyce polskiej, powstałe na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego w latach 1872-1937 Aleksandra Wiśniewska s. 53-76
Austriacka Biblioteka Narodowa - portret praktyczny Aleksandra Wiśniewska s. 155-176, 8
Z dalekiej Galicji do Wiednia : Siegfried Lipiner – bibliotekarz niepospolity Aleksandra Wiśniewska s. 171-192
Wywiad z mgr Ewą Hüll-Hubeck z Autriackiej Biblioteki Narodowej Ewa Hüll-Hubeck Aleksandra Wiśniewska s. 229-231