Znaleziono 2 artykuły

Paweł Więckowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Naukowy hedonizm jako podstawa krytycznej oceny przemian społecznych – ekonomia szczęścia Richarda Layarda, Marka Anielskiego i Richarda Easterlinaskiej Paweł Więckowski s. 127-137
Dylemat więźnia a kryzys moralności rozumianej jako kontrakt racjonalnych egoistów Paweł Więckowski s. 267-275