Znaleziono 5 artykułów

Hanna Warnke

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie biblioteką wirtualną Hanna Warnke s. 4, 85-93
"Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998)", Kraków 1998 : [recenzja] Hanna Warnke s. 89-92
Dr Leszek Cais (1937-1996) Hanna Warnke s. 101-103
Biblioteka Uniwersytecka w Leeds Hanna Warnke s. 119-123, 6
Muzeum Jana Gutenberga w Moguncji Hanna Warnke s. 143-146