Znaleziono 15 artykułów

Lidia Włodarska-Zoła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacja w dziedzinie zarządzania wobec wyzwań XXI wiek Lidia Włodarska-Zoła s. 33-41
Prognozowane kierunki zmian w globalnym otoczeniu organizacji Lidia Włodarska-Zoła s. 41-47
Rola i zadania państwa w finansowaniu edukacji w Polsce Lidia Włodarska-Zoła s. 45-49
Przemiany w zarządzaniu organizacją : podejście systemowe Lidia Włodarska-Zoła s. 67-77
Źródła finansowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych = Source of Financing of Professional Activity of Disabled People Lidia Włodarska-Zoła s. 124-129
Kształcenie na uczelniach technicznych na kierunku zarządzanie w aspekcie zmian w polskim systemie gospodarczym Lidia Włodarska-Zoła s. 145-151
Aktywność zawodowa jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych = Professional Activity as a Form of Rehabilitation for Disabled People Lidia Włodarska-Zoła s. 146-152
Funkcje, umiejętności i osobowość menedżera przyszłości Lidia Włodarska-Zoła s. 151-161
Edukacja zawodowa menedżerów w świetle przemian cywilizacyjnych Lidia Włodarska-Zoła s. 156-161
Konteksty kształcenia menedżerów w permanentnym procesie transformacji Lidia Włodarska-Zoła s. 175-182
Edukacja finansowa w kontekście zarządzania finansami osobistymi Lidia Włodarska-Zoła s. 184-191
Konieczność radykalnych zmian w systemie edukacji w dziedzinie zarządzania Lidia Włodarska-Zoła s. 191-197
Implikacje przemian systemowych dla kształcenia na kierunkach związanych z zarządzaniem Lidia Włodarska-Zoła s. 267-273
Restrukturyzacja przygotowania zawodowego menedżerów w polskich uczelniach technicznych Lidia Włodarska-Zoła s. 269-276
Profil kształcenia absolwentów kierunków związanych z zarządzaniem na uczelniach technicznych w Polsce Lidia Włodarska-Zoła s. 833-838