Znaleziono 7 artykułów

Ivana Tureková

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
BHP w małych i średnich przedsiębiorstwach Jozef Harangozó Miroslav Rusko Ivana Tureková Zuzana Turňová s. 93-100
Využitie nových metód pri hodnotení ergonomických rizík Ivana Turekova s. 136-141
Porównanie wybranych metod oceny niezawodności człoieka Michal Belčík Zuzana Szabová Ivana Tureková s. 217-223
Pozorovanie a koučing pri hodnotení ľudského činiteľa Alena Haskova Ivana Turekova s. 259-264
Analýza rizikových faktorov modelových situácií v nácviku kontroly rizika Alena Haskova Matus Toth Ivana Turekova s. 265-270
Vzdelávanie zamestnancov a tvorba bezpečnostných štandardov pri obsluhe zariadení Ivana Turekova s. 279-284
Hodnotenie fyzikálnych a chemických faktorov drevných prachov Ivana Tureková s. 295-300