Znaleziono 10 artykułów

Ryszard Tomczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka społeczna UE w aspekcie koordynacji zabezpieczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem Polski Ryszard Tomczyk s. 5-22
Pierwszy projekt reformy systemu szkolnego w nowożytnej Austrii w okresie panowania Marii Teresy Ryszard Tomczyk s. 13-22
Tendencje artystyczne Teatru im. Stefana Jaracza w latach 1948-1952 Ryszard Tomczyk s. 21-46
Proces karny w monarchii habsburskiej : od drugiej połowy XVIII wieku do 1918 roku Ryszard Tomczyk s. 67-79
Ostatnie centralne urzędy monarchii habsburskiej Ryszard Tomczyk s. 72-88
Zmiany w nauczaniu prawa w monarchii habsburskiej : początki wykładu uniwersyteckiego z historii prawa austriackiego Ryszard Tomczyk s. 73-88
Dyskusja nad reformą administracji publicznej w Austrii na początku XX wieku Ryszard Tomczyk s. 119-134
Rozwój organizacyjny i linia repertuarowa Teatru im. Stefana Jaracza Olsztyn-Elbląg w latach 1948-1952 (dyrekcja Władysława Surzyńskiego) Ryszard Tomczyk s. 165-183
Prawo pracownicze w dobie industrializacji w monarchii habsburskiej Ryszard Tomczyk s. 167-187
Teatr olsztyński w latach 1945-1948 Ryszard Tomczyk s. 287-328