Znaleziono 2 artykuły

Łukasz Toboła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblijna wzmianka o sprzedaży Józefa do Egiptu (Rdz 37,27-28.36) i jej możliwy kontekst historyczny w świetle dokumentów z Ugarit Łukasz Toboła s. 69-76
Zapiski króla Ezechiasza : Iz 38,9-20 na tle ugaryckich tekstów królewskich Łukasz Toboła s. 135-147