Znaleziono 6 artykułów

Stanisław Tarnowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pisarze polityczni XVI wieku", Stanisław Tarnowski, wstępem i przypisami opatrzył Bogdan Szlachta, Kraków 2000 : [recenzja] Janusz Tazbir Bogdan Szlachta (aut. dzieła rec.) Stanisław Tarnowski (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"O literaturze polskiej XIX wieku", Stanisław Tarnowski, Wybór i opracowanie H. Markiewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Małgorzata Masalska Stanisław Tarnowski (aut. dzieła rec.) s. 187
"Zygmunt Krasiński", T. I-II, St. Tarnowski, Kraków 1912 : [recenzja] Józef Kallenbach Stanisław Tarnowski (aut. dzieła rec.) s. 214-218
"Józef Szujski jako poeta", Stanisław Tarnowski, Kraków 1901 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Stanisław Tarnowski (aut. dzieła rec.) s. 350-351
"Historya literatury polskiej", T. I-V, Stanisław Tarnowski, Kraków 1900 ; [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Tarnowski (aut. dzieła rec.) s. 470-477
Stanisław i Jan Koźmianowie Stanisław Tarnowski s. 557-569