Znaleziono 7 artykułów

Grzegorz Szulczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Światowy kryzys finansowy 2008 w świetle etyki finansów Grzegorz Szulczewski s. 81-90
Obrazowość języka filozoficznego Martina Heideggera Grzegorz Szulczewski s. 100-109
Znaczenie recepcji dorobku Bronisława Malinowskiego dla rozważań etyki gospodarczej nad kryzysem finansowo-gospodarczym Grzegorz Szulczewski s. 101-113
Odpowiedzialność świata biznesu w świetle postulatów etyk nierygorystycznych Grzegorz Szulczewski s. 173-180
Lekcja kryzysu : etyczny kapitalizm konieczność czy utopia? Grzegorz Szulczewski s. 177-185
Dialog, etyka, gospodarka : zastosowania dialogu w zarządzaniu w ujęciu niemieckojęzycznej etyki gospodarczej Grzegorz Szulczewski s. 207-219
Koncepcja J. Rawlsa racjonalnej sprawiedliwości jako bezstronności a zagadnienia etyki życia gospodarczego Grzegorz Szulczewski s. 249-257