Znaleziono 7 artykułów

Stanisław M. Szukalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany sektorowej struktury gospodarki polskiej w latach 1992-2002 na tle gospodarek Wspólnoty Europejskiej Stanisław M. Szukalski s. 51-65
Rola przedsiębiorstw w finansowaniu badań w UE Stanisław M. Szukalski s. 69-85
"Offshoring" usług badawczych a innowacyjność gospodarki Stanisław M. Szukalski s. 101-114
Innowacje w zarządzaniu centrami usług wspólnych Stanisław M. Szukalski s. 131-149
Usługi doradztwa biznesowego : refleksje z perspektywy konsultanta Stanisław M. Szukalski s. 165-178
Ryzyka w procesie outsourcingu usług biznesowych Stanisław M. Szukalski s. 165-179
Innowacje w energetyce : koncepcja prosumenta Stanisław M. Szukalski s. 199-215