Znaleziono 2 artykuły

Zygfryd Szukaj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Refleksje nad >>Pamiętnikami<< Fryderyka Skarbka", Zygfryd Szukaj, "Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy". Studia Filologiczne z.5, Filologia Polska, Bydgoszcz 1979 : [recenzja] Grażyna Borkowska Zygfryd Szukaj (aut. dzieła rec.) s. 319
"Romantyczne powinowactwa w twórczości dramatycznej Fryderyka Skarbka (na przykładzie >>Czemuż nie była sierotą?<<)", Zygfryd Szukaj, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska 26. Literatura, Toruń 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Zygfryd Szukaj (aut. dzieła rec.) s. 344