Znaleziono 2 artykuły

J. Jacek Sztaudynger

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce – analiza ekonometryczna Paweł Kumor J. Jacek Sztaudynger s. 233-246
Bezrobocie i przestępczość jako zakłócenia rozwoju gospodarczego J. Jacek Sztaudynger s. 351-362