Znaleziono 3 artykuły

Jan Szpet

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wiara jako pierwszorzędny cel katechezy Jan Szpet s. 101-117
Wychowanie do pokuty i pojednania Jan Szpet s. 143-155
Formacja nauczycieli religii katolickiej w Polsce Jan Szpet s. 235-251