Znaleziono 5 artykułów

Stanisław Szlązak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa ostrołęckiego Antoni Kożuch Stanisław Szlązak s. 29-42
Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa w województwie ostrołęckim Stanisław Szlązak s. 31-40
Zarządzanie majątkiem obrotowym Stanisław Szlązak Wanda Szlązak s. 75-84
Z przeszłości kółek rolniczych w województwie ostrołęckim Stanisław Szlązak s. 209-215
Z badań nad rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w woj. ostrołęckim Antoni Kożuch Stanisław Szlązak s. 217-226