Znaleziono 4 artykuły

Zdzisław Szkutnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dostępność elektronicznych czasopism naukowych : drogi dostępu, oferty, modele cenowe i licencyjne, konsorcja Zdzisław Szkutnik s. 4, 43-56
Czasopisma elektroniczne - szanse i problemy Zdzisław Szkutnik s. 4, 71-84
Biblioteka Główna UAM Zdzisław Szkutnik s. 89-102
Zasady opisu bibliograficznego i redagowanie przypisów w pracach dyplomowych Zdzisław Szkutnik s. 434-451