Znaleziono 2 artykuły

Stanisław Szczepaniec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Introibo ad altare Dei : księdzu profesorowi Stefanowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa", red. Stanisław Szczepaniec, Kraków 2008 : [recenzja] Jan Decyk Stanisław Szczepaniec (aut. dzieła rec.) s. 284-288
"Odpust - dar pełnej wolności", Stanisław Szczepaniec, Kraków 2000 : [recenzja] Marcin Sieńkowski Stanisław Szczepaniec (aut. dzieła rec.) s. 481-483