Znaleziono 5 artykułów

Katarzyna Suwada

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Introduction : Transition into Retirement in Central and Eastern Europe Wojciech Kowalik Łukasz Krzyżowski Katarzyna Suwada s. 7-17
Jak nazwać współczesność? : problem konceptualizacji płynnej nowoczesności Zygmunta Baumana, drugiej nowoczesności Ulricha Becka i późnej nowoczesności Anthony’ego Giddensa Katarzyna Suwada s. 37-48
Mężczyzna, dzieci i dom, czyli o równości płciowej z perspektywy szwedzkiego taty Katarzyna Suwada s. 119-133
Naturalisation of the Difference : The Experience of Fatherhood in Sweden and Poland Katarzyna Suwada s. 141-155
New Pensioners and the Surrounding Social Reality : The Experience of Retiring in Poland Katarzyna Suwada s. 161-174