Znaleziono 6 artykułów

Łukasz Sułkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krytyczna wizja kultury organizacyjnej Łukasz Sułkowski s. 247, 7-25
Program wsparcia rozwoju małych firm rodzinnych w Polsce Łukasz Sułkowski s. 19-31
Funkcjonalistyczna wizja kultury organizacyjnej w zarządzaniu : dominujący paradygmat i jego krytyka Łukasz Sułkowski s. 20-32
Images of Entrepreneurs - Research Results Michał Chmielecki Łukasz Sułkowski s. 151-163
Characteristiangcs of Polish family SMEs Łukasz Sułkowski s. 153-175
Metodyka badań jakościowych w małych podmiotach rodzinnych Andrzej Marjański Łukasz Sułkowski s. 222-235