Znaleziono 6 artykułów

Grzegorz Studnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Michał Rauszer Grzegorz Studnicki s. 9-11
Między tym, co „nasze” a atrakcją turystyczną : prywatne kolekcje i izby regionalne na Śląsku Cieszyńskim w perspektywie antropologicznej Grzegorz Studnicki s. 23-69
Stowarzyszenie LIBERTE jako przestrzeń aktywności środowisk alternatywnych - specyfika miejska a przestrzeń miejska na styku kultur w Czeskim Cieszynie Grzegorz Studnicki s. 143-157
Kultura alternatywna - tożsamość - komunikacja Grzegorz Studnicki s. 185-197
W stronę tożsamości grupowej : przestrzeń miejska a media w okresie 2-8 kwietnia 2005 roku Grzegorz Studnicki s. 251-267
"Léčení a léčitelství v lidové tradici", red. Petr Číhal, Uherské Hradiště 2015 : [recenzja] Grzegorz Studnicki Petr Číhal (aut. dzieła rec.) s. 267-269