Znaleziono 5 artykułów

Nelly Strehlau

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Evolution : the Computer Systems Engineer Designing Minds = Ewolucja : inżynier systemów komputerowych projektujący umysły Aaron Sloman Ewa Bodal (tłum.) Nelly Strehlau (tłum.) s. 153-179, 45-69
Comments on “Hermeneutics and the Cognitive Sciences” = Komentarze do tekstu: „Hermeneutyka i nauki kognitywne” Andrzej Kapusta Marek Pokropski Joanna Kucharska (tłum.) Nelly Strehlau (tłum.) s. 193-196, 85-88
Interview with Glenn Branca = Wywiad z Glennem Branca Witold Wachowski Ewa Bodal (tłum.) Nelly Strehlau (tłum.) s. 107-110, 247-250
Music and emotions = Muzyka a emocje Piotr Przybysz Ewa Bodal (tłum.) Nelly Strehlau (tłum.) s. 175-196, 327-349
Żadnej ciszy, żadnego dźwięku = No silence, no sound Witold Wachowski Nelly Strehlau (tłum.) s. 217-218, 239-240