Znaleziono 2 artykuły

Halina Spasowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
">>Kronika dnia<< i >>Na przykład<< Tadeusza Peipera wobec koncepcji >>Literatury faktu<< i >>nowej rzeczywistości<<", Halina Spasowska, "Litteraria" VI, Wrocław 1974 : [recenzja] Izabela Jarosińska Halina Spasowska (aut. dzieła rec.) s. 94
"Językowe źródła metafory na przykładzie poezji Tymoteusza Karpowicza", Halina Spasowska, "Litteraria. Teoria literatury, metodologia, kultura, humanistyka", Wrocław 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska Halina Spasowska (aut. dzieła rec.) s. 191