Znaleziono 3 artykuły

Jakub Skurtys

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czytanie Kopyta : o politycznej i estetycznej lekturze "poety zaangażowanego" Jakub Skurtys s. 232, 39-57
Doświadczenie lektury wobec praktyk codzienności : (od afirmacji do kontestacji) Jakub Skurtys s. 109-121
Post mortem - post factum Jakub Skurtys s. 213-215