Znaleziono 3 artykuły

Marek Siwek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Przepadek w polskim prawie karnym", Kazimierz Postulski, Marek Siwek, Zakamycze 2004 : [recenzja] Jerzy Migdał Kazimierz Postulski (aut. dzieła rec.) Marek Siwek (aut. dzieła rec.) s. 220-222
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 27 września 2000 r. Marek Siwek s. 256-262
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 28 listopada 2002 r., II AKa 398 Marek Siwek s. 280-286