Znaleziono 7 artykułów

Janina Sidorska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powieść historyczna : ogólne prawidłowości a swoistość narodowa : rosyjsko-polskie paralele typologiczne od XVIII do połowy XIX wieku Aleksander Władimirowicz Lipatow Janina Sidorska (tłum.) s. 3-22
Bohaterowie powstania styczniowego w polskich pieśniach ludowych i żółnierskich Dora Kacnelson Janina Sidorska (tłum.) s. 155-168
Tadeusz Łada-Zabłocki a Studenckie Polskie Towarzystwo Literackie w Moskwie : w świetle nowych materiałów archiwalnych Władimir A. Djakow Janina Sidorska (tłum.) s. 163-188
Literackie zainteresowania konspiratorów polskich z lat trzydziestych i czterdziestych XIX wieku Władimir A. Diakow Janina Sidorska (tłum.) s. 209-215
Z dziejów powstania "Sonetów" Adama Mickiewicza Siemion Łanda Janina Sidorska (tłum.) s. 237-282
Fakty, hipotezy, domysły : w związku z artykułem Czesława Zgorzelskiego Siemion Łanda Janina Sidorska (tłum.) s. 259-277
Józef Ignacy Kraszewski w prasie rosyjskiej drugiej połowy XIX wieku Dina S. Prokofjewa Janina Sidorska (tłum.) s. 517-549