Znaleziono 2 artykuły

Tatiana Vasilievna Sayenko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Formation of ecological and creative competence of future professionals in the period Decade of education for sustainable development Tatiana Vasilievna Sayenko s. 293-297
Innovations in ecological education of higher school students Tatiana Vasilievna Sayenko s. 367-371