Znaleziono 6 artykułów

Marcin Sabaciński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bezpieczeństwo - wspólna sprawa" : IX Międzynarodowa Konferencja, Wrocław, 25 września 2008 r. Marcin Sabaciński s. 8-9
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu archeologicznemu Marcin Sabaciński s. 11-13
Dewastacja ruin zamku Golesz jako przyczynek do dyskusji o niszczeniu zabytków Marcin Sabaciński s. 34-39
Kilka uwag o zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom archeologicznym Marcin Sabaciński Maciej Trzciński s. 67-76
Materiał osteologiczny z Szestna-Czarnego Lasu, stan. III, jako źródło informacji o pruskim stosie pogrzebowym Marcin Sabaciński s. 205-228
Relikty pradziejowego górnictwa w rejonie Gór Świętokrzyskich w kontekście eksploatacji złóż krzemienia pasiastego : problematyka prawno-konserwatorska Marcin Sabaciński s. 255-262