Znaleziono 6 artykułów

Marta Romańczuk-Grącka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Grooming" - między politycznokryminalną potrzebą a prawnodogmatyczną krytyką Marta Romańczuk-Grącka s. 23-35
Uczestnictwo w prezentacji treści pornograficznych z udziałem małoletniego Marta Romańczuk-Grącka s. 195-204
Zakaz reklamy lub promocji działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15 (art. 200 § 5 k.k.) Marta Romańczuk-Grącka s. 215-225
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej "Przewodnie idee nowelizacji Kodeksu karnego w 80-lecie pierwszej kodyfikacji Polski Odrodzonej", Kraków, 16-18 czerwca 2013 r. Marta Romańczuk-Grącka s. 243-246
Sprawozdanie z III Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Karnistów nt. "Reforma państwa karnego", Poznań, 3-4 kwietnia 2014 r. Marta Romańczuk-Grącka s. 297-299
"Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych", Marta Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2008 : [recenzja] Jacek Janusz Mrozek Marta Romańczuk-Grącka s. 403-404