Znaleziono 13 artykułów

Stanisław Poręba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Węzłowe zagadnienia współczesnej literatury radzieckiej : uwagi i propozycje Stanisław Poręba s. 7-18
Współczesny realizm rosyjski : (rozwiązania modelowe, kryteria, konkretyzacje) Stanisław Poręba s. 72-87
    Zacytuj
  • Udostępnij
Krytyka literacka a problematyka przemian w literaturze radzieckiej lat 1953-1956 Stanisław Poręba s. 73-86
"Kustosz" Jurija Dąbrowskiego próba szkicu monograficznego Stanisław Poręba s. 106-129
Morfologia opowieści "Ludzka rzecz" Wasilija Biełowa Stanisław Poręba s. 109-120
Przemiany w powieści radzieckiej lat 1953-1956 : (narracja w powieści pierwszoosobowej) Stanisław Poręba s. 115-133
Юрий Домбровский : заметки, воспоминания, рефлексии Stanisław Poręba s. 117-136
Literacka recepcja "Damy z łasiczką" pióra Wasilija Biełowa Stanisław Poręba s. 121-125
Wizja świata przedstawionego w opowiadaniu Wiktora Astafjewa "Na dalekiej północnej wyżynie" Stanisław Poręba s. 148-154
Polskie Towarzystwo Rusycystyczne Stanisław Poręba s. 165-168
Przyczynek do problematyki narracji : (zapomniany artykuł Ilji Gruzdiewa "O chwytach narracji artystycznej") Stanisław Poręba s. 173-189
Ignacy Żniński (1864-1931) : szkic biograficzny Stanisław Poręba s. 253-259
"Cyryl Karczyński - zapomniany zbieracz pieśni ludowych", Stanisław Poręba, "Literatura Ludowa", nr 2 (1974) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Stanisław Poręba (aut. dzieła rec.) s. 307