Znaleziono 1 artykuł

Piotr Podlipniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Specyficzność doświadczenia muzyki tonalnej w świetle współczesnych poglądów na adaptacyjność muzyki Piotr Podlipniak s. 78-90