Znaleziono 1 artykuł

Jan Pierożyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Nieznany rękopiśmienny przekaz części >>Postylli<< Mikołaja Reja", Jan Pierożyński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Jan Pierożyński (aut. dzieła rec.) s. 322