Znaleziono 3 artykuły

Sławomir Pawłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasada "hierarchii" prawd w dialogu o Matce Pana Sławomir Pawłowski s. 71-90
Hierarchia prawd w dekrecie "Unitatis redintegratio" Sławomir Pawłowski s. 173-182
"Infallibile? Anche nelle cause di canonizzazione", Ernesto Piacentini, Roma 1994 : [recenzja] Sławomir Pawłowski Ernesto Piacentini (aut. dzieła rec.) s. 208-213