Znaleziono 2 artykuły

Lech Pałasz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie zasobami ludzkimi Lech Pałasz s. 49-66
Kapitał ludzki w wybranych gminach woj. zachodniopomorskiego Lech Pałasz Robert Pałasz s. 293-300