Znaleziono 6 artykułów

Michał Płocica

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z pobytu delegacji adwokatów Izby koszalińsko-słupskiej w Neubrandenburgu i Schwerinie Michał Płocica s. 296
Izba koszalińska Michał Płocica s. 319-320
O programie działalności Okręgowej Komisji Historycznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Olsztynie Michał Płocica s. 381-387
Oblicze ideowe "Gazety Leckiej" Michał Płocica s. 385-400
"Olsztyn 1945-1970", Czesław Browiński, Olsztyn 1974 ; "Olsztyn w fotografii", Olsztyn 1973 : [recenzja] Michał Płocica Czesław Browiński (aut. dzieła rec.) s. 392-395
Sesja naukowa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Olsztynie Michał Płocica s. 402-403