Znaleziono 6 artykułów

Adam Płachciak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tony'ego Blaira koncepcja socjalizmu etycznego Adam Płachciak s. 7-18
Utopistyczny wymiar idei rozwoju zrównoważonego Adam Płachciak s. 91-100
Sprawiedliwość międzygeneracyjna w kontekście idei rozwoju zrównoważonego Adam Płachciak s. 99-106
Sena koncepcja rozwoju jako wolności a idea sustainable development Adam Płachciak s. 149-156
Moralne dylematy rozwoju społeczeństw ponowoczesnych Adam Płachciak s. 193-199
Idea zrównoważonego rozwoju jako zasada sprawiedliwości Adam Płachciak s. 197-204