Znaleziono 2 artykuły

Danuta Ochojska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czynniki motywujące do nauki w szkole średniej z perspektywy studentek kierunków pedagogicznych Danuta Ochojska s. 65-71
Sytuacja psychospołeczna w rodzinach jedno i wielodzietnych w percepcji dzieci Małgorzata Marmola Danuta Ochojska Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz s. 193-211