Znaleziono 4 artykuły

Aleksandra Ochmańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Księgozbiór i zainteresowania bibliofilskie biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego Aleksandra Ochmańska s. 7-16
Prywatne księgozbiory wielkopolskie XVI w. Aleksandra Ochmańska s. 15-34, 3
Wielkopostny list miłosny z końca XVI wieku Aleksandra Ochmańska s. 221-233
Małgorzata Hanelt (1.11.1950-1.07.2007) Aleksandra Ochmańska s. 228-229