Znaleziono 5 artykułów

Ewa Izabela Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wywiad z Jeanem Baudrillardem Jean Baudrillard Ewa Izabela Nowak s. 7-14
Etyka i estetyka w XXI wieku Marc Jimenez Ewa Izabela Nowak (tłum.) s. 15-23
Magdalena Abakanowicz Ewa Izabela Nowak Maryann Chodkowski (tłum.) Agnieszka Zych (tłum.) s. 119-126, 137-141
Sztuka poza dyktaturą mody i polityki Ewa Izabela Nowak Gao Xingjian (aut. dzieła rec.) s. 195-198
Wpływ wychowania religijnego oraz tragedii Shoah na kształtowanie się myśli Emmanuela Lévinasa Ewa Izabela Nowak s. 219-230