Znaleziono 3 artykuły

Anna Nikliborc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspomnienie o Edwardzie Porębowiczu : w 40 rocznicę śmierci Anna Nikliborc s. 223-230
"Guide de littérature pour la jeunesse. Courants, problèmes, choix d'auteurs", Marc Soriano, Paris 1975, Flammarion, ss. 568, 4 nlb. : [recenzja] Anna Nikliborc Marc Soriano (aut. dzieła rec.) s. 345-349
"Od baśni do prawdy. Szkice z dziejów literatury zachodniej dla dzieci i młodzieży", Anna Nikliborc, Warszawa 1981 : [recenzja] Joanna Zawadzka Anna Nikliborc (aut. dzieła rec.) s. 403