Znaleziono 7 artykułów

Jakub Momro

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fenomenologia ucha Jakub Momro s. 7-12
Apokalipsa i wirtualność : dwa nowoczesne paradygmaty realizmu Jakub Momro s. 48-69
Metafory niemożliwości. „Przepisywanie” według Adorna Jakub Momro s. 81-92
Ironia, świadomość, śmierć Jakub Momro s. 89-98
Dialektyka neutralności Jakub Momro s. 185-196
Logiczna składnia obłędu : (Wittgenstein, Beckett, Bernhard) Jakub Momro s. 187-204
Ziarno głosu Roland Barthes Jakub Momro (tłum.) s. 229-237