Znaleziono 2 artykuły

Wojciech Misiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynek do problematyki obowiązywania zakazu reformationis in peius Wojciech Misiak s. 44-56
Sprawozdanie z publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską adwokata mgra Kazimierza Łojewskiego pt.: Instytucja odmowy zeznań w polskim procesie karnym Wojciech Misiak s. 89-93