Znaleziono 11 artykułów

Roman Misiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kosmopolityzm jako zagrożenie życia narodowego w nauczaniu społecznym Kościoła Roman Misiak s. 41-53
Geneza kwestii narodowej w płaszczyźnie intelektualnej Roman Misiak s. 93-109
Świętowanie Dnia Pańskiego w perspektywie tożsamości Roman Misiak s. 99-122
Uwarunkowania społeczne powstawania narodów w Europie Roman Misiak s. 161-174
"Korzeniami wrosłem w ziemię", Jan Szczepański, Ustroń 2009 : [recenzja] Roman Misiak Jan Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 189-191
Kościół - islam - świeckie państwo w Europie : międzynarodowa konferencja naukowa : Warszawa-Falenica, 19-21 czerwca 2011 r. Roman Misiak s. 196-202
Socjolog (i nie tylko) w poszukiwaniu roli zawodowej Roman Misiak s. 197-200
Rok 1989 : konsekwencje : demokracja - pluralizm - uczestnictwo : konferencja naukowa, Zakład Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UAM w poznaniu, 29 listopada 2011 r. Roman Misiak s. 207-214
Ks. Piotr Wawrzyniak : człowiek - kapłan - społecznik (1849-1910) : wystawa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego : 1-15 grudnia 2010 roku Roman Misiak s. 216-224
Solidarność międzypokoleniowa : konferencja naukowa : Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, 22-24 czerwca 2015 Roman Misiak s. 247-254
Nacjonalizm jako skrajność narodowa w nauczaniu społecznym Kościoła Roman Misiak s. 257-272