Znaleziono 1 artykuł

Ewa Migaczewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Partycypacja społeczna czynnikiem rozwoju powiatu? Analiza opinii urzędników wybranych samorządów powiatowych województwa świętokrzyskiego Tomasz Masłyk Ewa Migaczewska s. 153-167