Znaleziono 2 artykuły

Miroslav Merenda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nové řídící struktury podniku = New Management Structure of the Business Miroslav Merenda s. 106-111
Manažerování talentů jako inovace podnikatelských aktivit Miroslav Merenda s. 284-288